mgr Monika Sachadyn-Król

 mgr Monika Sachadyn-Król

Tytuł pracy: „Wpływ ozonowania nasion rzepaku na jakość oleju”

Promotor: 

prof. dr hab. Izabella Jackowska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Promotor pomocniczy:

dr Monika Bojanowska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Recenzenci:

prof. dr hab. Jerzy Tys Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

prof. dr hab. Ryszard Zadernowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Data publicznej obrony:  20.09.2016 r.

Data uzyskania stopnia:  21.09.2016 r.

Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia

Specjalność: analiza żywności