mgr inż. Izabela Jośko

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Izabeli Jośko

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie:

ochrona i kształtowanie środowiska

tytuł rozprawy doktorskiej:

„Toksyczność wybranych nanocząsteczek (ZnO, TiO2, Ni) w różnych matrycach środowiskowych”