mgr Aneta Puchała

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Anety Puchały
na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie

ochrony i kształtowania środowiska
tytuł rozprawy doktorskiej:
„Właściwości biochemiczne gleb parków miejskich na terenach podlegających zróżnicowanym wpływom antropogenicznym”