Nabór na wyjazdy pracowników w ramach projektu na lata 2019-2022

Miło nam poinformować, że  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

otrzymał dofinansowanie na realizację projektu

Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi (spoza UE)

w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna

 

Nr projektu: 2019-1-PL01-KA107-062060 

Projekt będzie realizowany do 31.07.2021 r.

Wysokość dofinansowania wynosi 55 985,00 Euro. 

Projekt zakłada realizację 25 mobilności: wyjazdy i przyjazdy pracowników oraz przyjazdy studentów.

 

Uczelnie partnerskie, z którymi mogą być realizowane mobilności: 

Albania – UNIVERSITETI BUJQESOR I TIRANES

Azejbejdżan – AZERBAIJAN STATE  AGRICULTURAL UNIVERSITY

Chiny – ZHEJIANG A&F UNIVERSITY

Gruzja – ILIA STATE UNIVERSITY

Mołdawia – UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI

Rosja – VYATKA STATE AGRICULTURAL ACADEMY

Ukraina – LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY 

 

  Informacje ogólne dotyczące mobilności pracowników

 

W ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi (spoza UE) pracownicy uczelni mogą realizować wyjazdy:

  • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych STA dla studentów na uczelniach w krajach partnerskich; 
  • wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich jak i innych pracowników) do uczelni partnerskich w celach szkoleniowych STT (doskonalenie kompetencji zawodowych, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, "work shadowing" itp.)

 

Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej musi być zrealizowany:

  • od 1 lutego 2020 do 30 czerwca 2022 – wyjazdy w celach dydaktycznych STA
  • od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2022 – wyjazdy w celach szkoleniowych STT

Wymagana długość wyjazdu to 5 dni roboczych pobytu

 

  

Przed rozpoczęciem procedury aplikacyjnej na wyjazdy STA i STT do krajów partnerskich (spoza UE) 

zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi dokumentami: