TEAMS – INSTRUKCJE – tworzenie zespołów, spotkań wirtualnych, zadań i sprawdzianów

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, zebraliśmy w krótkim kompendium podstawy pracy z Microsoft Teams: tworzenie zespołów, spotkań wirtualnych, zadań i sprawdzianów.  Linki do krótkich filmów instruktażowych znajdą Państwo poniżej.


SZYBKI STARTER: jak założyć grupę / zespół w Microsoft Teams i przeprowadzić lekcję wirtualną:

TWORZENIE ZESPOŁU i SPOTKANIA WIRTUALNEGO ]


PODSTAWY OBSŁUGI TEAMS:

Jak stworzyć NOWY ZESPÓŁ / KLASĘ (nazwa, rodzaj, dodanie osób)? [Teams – Zespoły / Klasy]

https://www.youtube.com/watch?v=FsP-bBSDP20

Jak ZARZADZAĆ zespołem/klasą, konfigurować go i dodawać kanały? [Teams: Zespoły / Klasy]

https://www.youtube.com/watch?v=Z8GsVlVUIlE

Jak UDOSTĘPNIAĆ ekran, aplikacje i dźwięki z komputera?

https://www.youtube.com/watch?v=2XiiNAYjnCs

Jak ustawić UPRAWNIENIA dla spotkań online (wyciszanie, wyrzucanie)? [Teams – Praca z kalendarzem]

https://www.youtube.com/watch?v=JV8h6LgP96c

Tworzenie linku do spotkania

https://www.youtube.com/watch?v=BjAKNmKcfkg

Jak obsługiwać KAMERĘ (w tym ROZMYCIE TŁA) i MIKROFON (w tym szybkie włączanie/wyłączanie)?

https://www.youtube.com/watch?v=YkRnkI6jIMU

Jak RYSOWAĆ w OneNote (rysik, myszka, ręka, kształty, linijka)? [Microsoft OneNote – Podstawy]

https://www.youtube.com/watch?v=JfbJVzSDGXc

Teams – najczęstsze problemy nauczycieli

https://www.youtube.com/watch?v=MX2gnSFtI2I

ZADANIA I SPRAWDZIANY Proces tworzenia TESTU przez nauczyciela i jak go rozwiązuje uczeń

https://www.youtube.com/watch?v=xRUa6Te1Jqg

Jak STWORZYĆ ZADANIE dla Uczniów, jak Uczeń je wypełnia i zwraca?

https://www.youtube.com/watch?v=1B1Nr2eqvSY

Jak zrobić test on-line z AUTOMATYCZNĄ OCENĄ w Microsoft Teams

https://www.youtube.com/watch?v=mdAq_J8GFoc

Dodatkowe funkcjonalności w testach Teams październik 2020

https://www.youtube.com/watch?v=nNgSokAN1Xo

*****

POWYŻSZE FILMY INSTRUKTAŻOWE PDF]

*****

ZARZĄDZANIE NAGRANIAMI: