Program publikowania otwartego w czasopismach Cambridge University Press

 

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami programu otwartego publikowania w czasopismach Cambridge University Press oraz listą tytułów czasopism objętych nim w ramach licencji Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie.

 

Program pozwala na opublikowanie bez opłat dla autorów nieograniczonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w 2020 r. i  jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum. Autorzy korespondencyjni afiliujacy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie mają możliwość publikowania w czasopismach hybrydowych i otwartych z poniższej listy:

 

UWAGA! Do programu w 2020 r. mogą też zostać włączone artykuły opublikowane już w modelu subskrypcyjnym (zamkniętym) od 1 stycznia 2020, które na życzenie autora zostaną przekształcone na model otwarty (“retroaktywacja”).

Autorzy zainteresowani takim przekształceniem powinni skontaktować się z koordynatorem programu i  licencji CUP firmą ABE-IPS, osoba kontaktowa ds. publikowania: Piotr Antczak .