Zapraszamy na kierunki ekologiczne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

W ostatnich latach obserwujemy rosnące zainteresowanie kierunkami związanymi z ekologią i ochroną środowiska, oraz wykorzystaniem surowców naturalnych w różnych gałęziach przemysłu i gospodarki. Odpowiedzią Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na ten trend jest ciągłe poszerzanie oferty dydaktycznej o kolejne kierunki, które zaspokajają zapotrzebowanie absolwentów szkół średnich. 
 
  • Ekoenergetyka – kierunek dla osób, które chcą zdobyć wiedzę dotyczącą odnawialnych źródeł energii, ich wykorzystania praktycznego, budowy i eksploatacji urządzeń i obiektów ekoenergetycznych oraz posiąść umiejętność ich projektowania.

 

  • Ekorehabilitacja – kierunek dla osób preferujących zdrowy styl życia, zainteresowanych przyrodolecznictwem i wykorzystaniem zasobów naturalnych do poprawy funkcjonowania organizmu.

 

  • Ochrona środowiska – kierunek dla osób, dla których jakość środowiska przyrodniczego jest ważna, które chcą zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz dowiedzieć się jak racjonalnie gospodarować jego zasobami. 

 

  • Inżynieria środowiska – kierunek inżynieryjno-techniczny dla osób zainteresowanych połączeniem działań inżynierskich z ochroną i kształtowaniem środowiska, poprzez wykorzystanie wiedzy na temat funkcjonowania środowiska przyrodniczego w procesie projektowania infrastruktury budowlanej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej itp. 

 

  • Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu – kierunek utworzony z myślą o osobach, które zauważają nasilający się kryzys klimatyczny, chcą zdobyć wiedzę na temat mechanizmów wywołujących te zmiany, poznać sposoby ich spowolnienia i zapobiegania oraz dostosowania różnych gałęzi gospodarki do tych zmian. 

 

  • Zarządzanie zasobami Ziemi – kierunek dla osób, które dostrzegają potrzebę racjonalnego gospodarowania i zarządzania zasobami ludzkimi, zasobami przyrody, surowcami energetycznymi i odpadami. 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną UP w Lublinie < link

 

Internetowa rejestracja kandydatów < link >