mgr inż. Aleksandra Nucia

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Aleksandry Nucia

na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Analiza polimorfizmu genów Glu i Pin w pszenicy zwyczajnej
oraz ich wpływ na jakość ziarna i właściwości glutenu"