mgr inż. Stanisław Franczak

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Stanisława Franczaka

na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Koncepcja wyceny wybranych świadczeń ekosystemowych zbiorowisk trawiastych"