Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

 

 Pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości w miejscowośći Płoskie, woj. lubelskie: