Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego budynku Regionalnego Ośrodka Rolniczej Informacji Naukowej UP w Lublinie – Biblioteki Głównej

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego budynku Regionalnego Ośrodka Rolniczej Informacji Naukowej – Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Uroczystość ta odbyła się w czwartek 3 marca bieżącego roku
o godz. 10.00 przy ul. Akademickiej 13.