Poszukiwani kandydaci na studia doktoranckie w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

 

 

 

 

 

 Uwaga

Poszukiwani kandydaci na studia doktoranckie w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki Cienkie, wolnostojące filmy nanokompozytowe i ich przewodnictwo elektryczne Nr 2016/23/B/ST5/02747

 

 

 

Instytucja oferująca stypendium: Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa

Data rozpoczęcia studiów: 01.11.2018 (okres studiów: 4 lata)

Kwota stypendium: 3000 PLN netto + 1/4 etatu (około 500 PLN) przez 30 miesięcy, dodatkowo (niezależnie) stypendium doktoranckie w wysokości około 1600 PLN netto.

 

Stypendium doktoranckie będzie wypłacane od pierwszego roku studiów jeśli kandydat otrzyma w czasie rozmowy kwalifikacyjnej ocenę bardzo dobrą. W przecinym wypadku – po zaliczeniu wszystkich egzaminów pierwszego roku – stypendium doktoranckie wypłacane będzie od drugiego roku studiów. Przez ostatnie 18 miesiący studiów kandydat otrzymywać będzie stypendium doktortanckie plus 1/4 etatu (łącznie nie mniej niż 2000 PLN). Brak obowiązków dydaktycznych, ubezpieczenie emerytalne i rentowe

 

Zadania badawcze:

Celem projektu jest synteza i charakterystyka wolnostojących błon zbudowanych z nanoczastek połączonych przewodzącymi molekułami organicznymi.

 

Praca badawcza obejmuje: (1) syntezę nanocząstek, ligandów i molekuł linkera, (2) funkcjonalizację nanocząstek i międzyfazową syntezę błony, (3) badanie własności tej błony, w szególności jej przewodnictwo elektryczne. Oczekiwania wobec kandydatów: Ukończone studia magisterskie w zakresie chemii, inżynierii chemicznej, technologii materiałowej lub podobnym. Doświadcznie z zakresu syntezy organicznej nie jest wymagane, ale jest dodatkowym atutem. Lista wymaganych dokumentów: List motywacyjny, CV, list rekomendacyjny

 

Kierownik grantu w ramach którego oferowane jest stypendium:

Prof. Marcin Fiałkowski Adres przesyłania zapytań i zgłoszeń:

Termin nadsyłania zgłoszeń: 22.06.2018

 

[WERSJA PDF]

 

Biuro Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

www.biurokarier.up.lublin.pl