Menu

Aktualności

14.11.2019

 

Uwaga studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie! 

(dotyczy studentów ostatnich 4 semestrów I lub II stopnia)

Zapraszamy na bezpłatne certyfikowane szkolenia i warsztaty w roku akademickim 2019/2020 oraz indywidualne poradnictwo zawodowe.

Wciąż jeszcze można skorzystać z warsztatów i szkoleń:

1.     Metodyka, wyszukiwanie i prezentowanie informacji naukowej (6 godz.);

2.     Warsztaty interpersonalne (12 godz.);

3.     Warsztaty efektywnej współpracy w zespole (12 godz.);

4.     Warsztaty „Aktywni na rynku pracy” (aktywne poszukiwanie ofert pracy, innowacyjne metody tworzenia CV i listów motywacyjnych, symulacja rozmowy rekrutacyjnej (3 moduły po 6 godz.);

5.     Zajęcia praktyczne w zakresie budowania wizerunku i autoprezentacji w języku angielskim (6 godz.).

Uczestnicy szkoleń i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych trenerów specjalistów coachingu mają zapewniony catering w trakcie szkolenia i certyfikat po jego zakończeniu!

Zdobywaj nowe doświadczenia!

Zapisy trwają! Wejdź do zakładki "Rekrutacja", pobierz dokumenty aplikacyjne, wypełnij i złóż w p. 115B ul. Głęboka 31 

Przygotowujesz się do poszukiwania pracy lub jesteś w trakcie poszukiwania pracy?  Skontaktuj się z naszym doradcą zawodowym tel. 81 4456719, e-mail: magdalena.bohuniuk@up.lublin.pl i umów się na poradę indywidualną.

 

 

17.11.2019

 

 

 

Tu realizowany jest projekt:
 
nr POWR.03.05.00-00-Z232/17
 
 
pn. 
„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
 
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
 
 
Zapisy trwają!
Wejdź na zakładkę z lewej strony i aplikuj.
 

 

14.11.2019

 

 Najbliższe terminy paneli z pracodawcami:

1.  20. XI.br. środa, godz. 8.00-12.00  Wydział: Agrobioinżynieria, kierunek: rolnictwo, miejsce: Centrum Sportowo - Rekreacyjne  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 31, sala konferencyjna nr 308
2.  25.XI. br. poniedziałek, 
 godz. 9.00 do ok.12.00,Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, kierunek Gastronomia i Sztuka Kulinarna, miejsce: Centrum Sportowo-Rekreacyjne  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 31, sala konferencyjna nr 308. 
3.  27. XI br.  środa, godz.12.00- do ok. 15.00, Wydział Agrobioinżynierii, kierunek: gospodarka przestrzenna, miejsce: Centrum Sportowo-Rekreacyjne  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 31, sala konferencyjna nr 308
4.   3. XII.br. wtorek, godz. 14.00-16.15   kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka, miejsce: Centrum Sportowo - Rekreacyjne  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 31, sala konferencyjna nr 308
5.  4. XII.br. wtorek, godz. 14.00-6 kierunek: Turystyka i rekreacja, miejsce: Centrum Sportowo - Rekreacyjne  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 31, sala konferencyjna nr 308
 
Panele  będą okazją do przedstawienia informacji o branży, o zasadach rekrutacji do firm z konkretnych branż, doświadczeniu zawodowym i kwalifikacjach/kompetencjach niezbędnych do pracy w danej branży, o zarobkach, możliwościach rozwoju itp. 

Na panelu 3 prelegentów-praktyków będzie mieć krótkie wystąpienie, a potem dyskusja, sesja pytań, rozmowy w kuluarach. Czas trwania panelu to około 3 h plus przerwy kawowe. W jednym panelu udział weźmie 30 studentów. 

Małe grupy oraz kilku panelistów w na jednym spotkaniu będą sprzyjać łatwiejszej możliwości nawiązania bezpośrednich kontaktów z szansą na dalsza współpracę z Uczelnią i jej studentami (praktyki, staże, zatrudnienie).

Panele organizowane na terenie UP. Oprócz praktyków na panelach będą obecni również przedstawiciele ngo's, instytucji rynku pracy oraz organizacji pracodawców.  
Jeśli byłby Państwo zainteresowani współpracą w związku z panelami zapraszam do kontaktu.

 Spotkania mają na celu:

·         prezentację firmy,

·         przedstawienie jej kultury organizacyjnej,

·         przekazanie informacji o bieżących ofertach praktyk, staży, pracy,

·         zapoznanie ze specyficznymi wymogami rekrutacyjnymi,

·         zapoznanie studentów z profilem kandydata szczególnie poszukiwanym przez pracodawcę.

·         symulację fragmentu rozmowy rekrutacyjnej,

·         przykładowe zadania, z którym kandydaci mogą się spotkać podczas rekrutacji w Państwa Firmie,

·         wstępną konsultację dokumentów aplikacyjnych.

 

 

 

19.11.2019

 

19 listopada 2019 r. (wtorek), start godz. 9.30, Politechnika Lubelska, hol Wydziału Mechanicznego.

Dla studentów i absolwentów z pewnością jest to okazja do zapoznania się z pracodawcami oraz uzyskania informacji jak funkcjonuje firma, w której chcą pracować,  dodatkowo znajdą oni ciekawe oferty pracy/stażu/praktyk, dopasowane do wykształcenia i zainteresowań oraz uzyskają informacje na temat procesu rekrutacji bezpośrednio od rekrutera – z pierwszej ręki i bez pośredników!

Zapraszamy osoby, które szukają pracy, ale też te które „chcą się tylko rozejrzeć”. Każdy, niezależnie od tego jaki ma cel, może się zapoznać z wymaganiami pracodawców, co oferują i czego wymagają.  W tym roku odwiedzi nas blisko 50 przedsiębiorstw, nie tylko z Lublina, ale też z całej Polski. Zaproszenie do udziału w naszym wydarzeniu przyjęli przedstawiciele różnych branż m.in.: mechanicznej, produkcyjnej, informatycznej, elektrycznej,  budowlanej oraz z inżynierii środowiska.

13.11.2019

06.11.2019

 

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” – pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej Lubelska Fundacja Rozwoju rozpoczęła realizację Programu, w ramach którego udzielane są preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 Z pożyczek skorzystać mogą:

·         studenci ostatniego roku studiów wyższych,

·         poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,

·         zarejestrowani bezrobotni lub

·         poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej.

 Aktualna maksymalna wartość pożyczki to 96 784,80 zł  (do 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia)

 Oprocentowanie:

§  0,18% w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.

§  0,44% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów.

Okres spłaty: do 7 lat. Karencja – 12 miesięcy. Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie osób fizycznych.

 W ramach Programu dostępne są również pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.  Aktualna maksymalna wartość pożyczki na utworzenie miejsca pracy: 29 035,44 zł (do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia).

 Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” to:

·         Możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa - pożyczkobiorcy w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy mogą korzystać ze wsparcia realizowanego przez Pośrednika finansowego!

·         Szybkie decyzje o przyznaniu środków finansowych - 14 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku!

·         Pożyczkobiorcom, którzy rozwiną swoją firmę i skorzystają z pożyczki na utworzenie miejsca pracy część pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej może zostać umorzona!

Informacje o programie: http://wsparciewstarcie.bgk.pl

Wzory dokumentów dostępne na stronie:

http://www.lfr.lublin.pl/projekty/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii/

Kontakt:

Lubelska Fundacja Rozwoju

Rynek 7, 20  - 111 Lublin

tel. 81 528 53 33, 81 528 53 34

 

 

05.11.2019

Od 1 do 30 listopada Parlament Europejski przyjmuje zgłoszenia od kandydatów na staż im. Roberta Schumana.

Ten program płatnych, pięciomiesięcznych staży umożliwia młodym ludziom zdobywanie cennego doświadczenia zarówno w siedzibach PE w Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu, jak i w Biurach Kontaktowych PE we wszystkich krajach Unii Europejskiej – w tym w Biurze we Wrocławiu.

Wspierając pracę wrocławskiego Biura, stażyści służą pomocą m.in. w zadaniach komunikacyjnych, organizacji wydarzeń czy tworzeniu raportów i analiz, zyskując doświadczenie, wiedzę i kompetencje przydatne na rynku pracy.

Zależy nam na dobrych stażystach, którzy mogą wnieść istotny wkład w pracę Biura PE we Wrocławiu, a równocześnie będą otwarci na nowe doświadczenia i wyzwania. 

Serdecznie proszę o udostępnienie informacji o stażu im. Roberta Schumana wśród studentów i absolwentów (wymagany jest dyplom ukończenia szkoły wyższej – co najmniej licencjat), którzy chcieliby dołączyć do grona niemal tysiąca stażystów rozpoczynających pracę w Parlamencie Europejskim od 1 marca 2020 r. 

Więcej informacji o stażach w Parlamencie Europejskim można znaleźć na stronie http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/work-with-us/traineeships .

Staże w Parlamencie Europejskim.pdf