Konkursy wiedzy finansowej dla studentów „Milion na bank” oraz „Etyka w finansach”

 

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!

zaprasza studentów do udziału w II edycji Konkursu„Milion na Bank“,  którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat rynku kapitałowego i jego produktów oraz umiejętności inwestowania i zarządzania finansami osobistymi. 

 

DO POBRANIA:

 

Konkurs Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłasza konkurs Etyka w finansach. Celem Konkursu jest zachęcenie młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach. Konkurs jest adresowany do wszystkich, którzy zajmują się zagadnieniem etyki w finansach, interesują się finansami lub mają własne obserwacje wynikające z wykonywanej pracy. Ideą Konkursu jest promocja postaw etycznych w świecie finansów oraz wskazanie istotnej roli etyki w budowaniu sektora finansowego.   

 

DO POBRANIA: