Wypożyczalnia Międzybiblioteczna otwarta dla studentów

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna poszerza grono swoich użytkowników. Od letniego semestru roku akademickiego 2017/2018 z jej usług będą mogli korzystać także studenci wszystkich kierunków i lat. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza dokumenty biblioteczne z innych bibliotek krajowych i zagranicznych oraz wypożycza własne zbiory innym bibliotekom. Warunkiem koniecznym, uprawniającym do składania zapotrzebowania na materiały biblioteczne jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego.

Student zainteresowany usługą jest zobowiązany złożyć pismo do Wypożyczalni Międzybibliotecznej, które powinno zawierać dane personalne osoby zamawiającej oraz dane bibliograficzne zamawianych pozycji, osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej .

Szczegółowe informacje o usługach świadczonych przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną są dostępne na stronie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego, w zakładce Oferta/Wypożyczalnie.