V Konferencja Doktorantów – informacje szczegółowe

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt, Koło Naukowe Ochrony Środowiska oraz Rada Samorządu Doktorantów UP uprzejmie informują, że w dniu 17 kwietnia 2018 roku organizują XV Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych:
„Środowisko – Zwierzę – Produkt”
oraz
V Konferencję Doktorantów
 
Obrady będą się odbywać w następujących sesjach:
V OKD
A/ sesja doktorantów / PhD students’ session (referaty maks. 10 min)
B/ sesja posterowa (tematy interdyscyplinarne- postery o wym. 70/90cm)
 
Zgłoszone prace będą oceniane przez jury z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Zgłoszenia należy przesłać poprzez załączony formularz [LINK] w terminie do 15 marca 2018 roku   
Opłata konferencyjna 250 PLN (obejmuje materiały konferencyjne, obiad i kolację w dniu konferencji, 1 nocleg w DS)
Każdy uczestnik ma prawo wygłosić referat lub prezentować poster.
Dodatkowo dla chętnych istnieje możliwość publikacji rozdziału w recenzowanej monografii- opłata +150 PLN
 
Wpłaty powinny być dokonane do dnia 15 marca 2018 na konto:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bank PKO SA O/Lublin
55 1240 5497 1111 0000 5011 6807
z dopiskiem XV SKN
Wymieniona opłata konferencyjna nie dotyczy studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.