26 kwietnia 2022 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się 1. Międzynarodowa Konferencja Doktorantów (1st International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT- PLANT-ANIMAL-PRODUCT (ICDSUPL)) zorganizowana przez Szkołę Doktorską oraz Radę Doktorantów UP w Lublinie. Konferencja odbyła się w języku angielskim, w trybie hybrydowym.

Galeria zdjęć
Zobacz

Uroczystego otwarcia obrad konferencji dokonał JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. W otwarciu wzięli także udział dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki.

Wykład inauguracyjny pt. “Transdisciplinarity in Scientific and Engineering Research” wygłosił prof. Joan Garcia z Politechniki Katalońskiej (w j. katalońskim: Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech).

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zobaczyć Szkołę Doktorską UP w Lublinie oczami doktorantów.

W trakcie konferencji zorganizowany został konkurs pt. “Sztuczna Inteligencja (AI) w naukach przyrodniczych i inżynieryjnych”.  Komisja pracująca w składzie: dr hab. Barbara Sowińska-Świerkosz, prof. uczelni, Dawid Kin Dyrektor Departamentu AI w PKO BP S.A., Marcin Ćwikła, menager w PKO BP S.A., dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni, dr Justyna Libera, dr inż. Małgorzata Wysocka wyłoniła zwycięzców:

I miejsce oraz nagroda publiczności- mgr inż. Sebastian Kuśmierz (Polska)
II miejsce – Mingaudas Urbutis (Litwa)
III miejsce oraz wyróżnienie za prezentację- mgr inż. Marcin Kondracki (Polska)
Wyróżnienie – Dovilė Malašauskienė (Litwa)

W konferencji uczestniczyło łącznie 415 osób, w tym:

  • 284 osoby on-line
  • 131 osób stacjonarnie.

Doktoranci reprezentowali następujące kraje: Ukraina, Słowacja, Hiszpania, Serbia, Litwa, Portugalia i Turcja.

Gościliśmy doktorantów z krajowych ośrodków naukowych i badawczych, m.in.  z Lublina, Krakowa, Warszawy, Poznania, Białegostoku, Gdańska, Wrocławia, Katowic, Puław, Olsztyna, Łodzi i Rzeszowa.

W ramach konferencji uczestnicy przedstawili 118 prac naukowych, w tym 49 prace w formie prezentacji i 69 w formie posterów. Abstrakty zostały udostępnione na dedykowanej stronie internetowej.

Podczas obrad można było zapoznać się z pracami naukowymi prezentowanymi w czterech sekcjach tematycznych: nauki o zwierzętach, nauki o roślinach, technologia oraz środowisko.

Koordynatorami obrad w poszczególnych sekcjach byli: dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev, mgr inż. Kamila Janicka, dr hab. Magdalena Pogorzelec, prof. uczelni; mgr inż. Karolina Różaniecka, dr hab. Aneta Brodziak, prof. uczelni; mgr Adam Grdeń, dr hab. Sławomir Ligęza, prof. uczelni oraz mgr inż. Katarzyna Matyszczuk. Wyróżnienia dla najlepszych prezentacji w poszczególnych sekcjach, przyznane przez moderatorów, trafiły do: mgr inż. Klaudii Gustaw, mgr inż. Michała Możejki, Moniki Nutautaite (Litwa), Manyou Yu (Portugalia).

Podczas wydarzenia, Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. Katarzyna Ognik wraz z  Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Bartoszem Sołowiejem, prof. uczelni, wyróżnili sześciu doktorantów. Listy gratulacyjne wraz z upominkami otrzymali:

  • za działalność naukową: mgr inż. Partycja Skowronek, lek. wet. Jowita Zwolska oraz mgr inż. Julia Wójcik-Madej;
  • za działalność organizacyjną i charytatywną: mgr inż. Karolina Różaniecka, mgr inż. Sebastian Kuśmierz oraz mgr inż. Kostiantyn Vasiukov.

Wydarzenie Patronatem honorowym objęli: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Polska Akademia Nauk — Oddział w Lublinie, Poleski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu, Światowe Stowarzyszenie Nauk o Drobiu (en. World’s Poultry Science Association).

Partnerami wydarzenia byli: Centrum Ukraińskiej i Europejskiej Współpracy Naukowej (en. Center for Ukrainian and European Scientific Cooperation), Poleski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, Krajowa Spółka Cukrowa S.A., STANLAB Sp. z o.o., producent naturalnej wody mineralnej BYSTRA, Spiżarnia PL Jeleniewski Wroński Sp. J., Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, Stowarzyszenie Polska Ekologia, Biolive Innovation.

Patronat medialny objęły: Dziennik Wschodni, Radio Lublin, TVP3 Lublin oraz portal eDoktorant.

Komitet Naukowy utworzyli prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni; dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni; prof. dr hab. Andrzej Marczuk, dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni; prof. dr hab. Katarzyna Ognik, prof. dr hab. Barbara Kołodziej, prof. dr hab. Marta Kankofer, prof. dr hab. Brygida Ślaska, prof. dr hab. Waldemar Gustaw, prof. dr hab. Dariusz Andrejko, prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, dr hab. Arkadiusz Matwijczuk, prof. uczelni; prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog, dr hab. Barbara Sowińska-Świerkosz, prof. uczelni; dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni; prof. Anabela Cândida Ramalho Durao (Politechnika Beja, Portugalia), prof. Paulius Matusevicius (Uniwersytet Medyczny w Kownie, Litwa), prof. Joan Garcia (Politechnika Katalońska, Hiszpania), prof. Luis Inostroza (Uniwersytet Ruhry w Bochum, Niemcy), prof. Igor Tomašević (Uniwersytet w Belgradzie, Serbia), prof. Mumtaz Kasha (Uniwersytet Al-Hamdaniya, Irak), dr. Živile Tarasevičiene, prof. UAS (Uniwersytet Aleksandrasa Stulginskisa, Litwa), dr Manuela Nagel (Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Niemcy), dr Stoja Milovanovic, (Uniwersytet w Belgradzie, Serbia).

Komitet Organizacyjny pracował w składzie: prof. dr hab. Katarzyna Ognik, dr hab. Barbara Sowińska- Świerkosz, prof. uczelni; dr inż. Małgorzata Wysocka, dr hab. Izabella Kot, prof. uczelni; dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev, dr hab. Magdalena Pogorzelec, prof. uczelni; dr hab. Aneta Brodziak, prof. uczelni; dr hab. Sławomir Ligęza, prof. uczelni; dr inż. Justyna Libera, dr Ewelina Cholewińska, dr  Magdalena Gizińska-Górna, dr Klaudiusz Szczepaniak, dr Anna Stępniowska, mgr inż. Karolina Różaniecka, mgr inż. Adam Grdeń, mgr inż. Emilia Osmólska, mgr inż. Kostiantyn Vasiukov, mgr inż. Sebastian Kuśmierz, mgr inż. Kamila Janicka, mgr inż. Katarzyna Matyszczuk, mgr Karolina Kwapisz, lek wet. Artur Ciszewski.

Wydarzenie uświetnił występ artystyczny zespołu BERBERYS oraz występ niespodzianka Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Bartosza Sołowieja, prof. uczelni wraz z doktorantami, pracownikami UP w Lublinie oraz zaproszonymi gośćmi.

Informacje o konferencji:

Litewska Gazeta Uniwersytecka o Konferencji doktorantów Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie (.pdf / 6MB)
Zobacz
TVP3 LUBLIN, "Panorama Lubelska", z dn. 26.04.2022 r.
Zobacz
Radio Lublin, 26.04.202
Zobacz
Fot. Karolina Kwapisz / CI