Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

Wprowadzony uchwałą nr 53/20202021 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 maja2021r.