Regulamin przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu

Wprowadzony zarządzeniem Rektora nr 1/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.

Status aktu prawnego:
obowiązujący
Data wydania:
2021-01-11
Data wejścia w życie:
2021-01-11
Data obowiązywania:
2021-01-11