Usługi konserwacji i napraw sieci telefonicznej w obiektach dydaktycznych i domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
ZAPRASZA
do złożenia oferty w sprawie wykonania:
Usługi konserwacji i napraw sieci telefonicznej w obiektach dydaktycznych i domach
studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Zapytanie ofertowe (.pdf)

Kalkulacja cenowa (.odt)

Oferta wykonawcy (.docx)

Opis przedmiotu zamówienia (.docx)

Umowa — wzór (.docx)

 

Rozstrzygnięcie (.pdf)