Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki oraz Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Funkcjonowanie populacji zwierząt dzikich i towarzyszących w zmieniających się uwarunkowaniach środowiskowych i prawnych”, która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2023 roku w Kazimierzu Dolnym.

Celem planowanej konferencji jest spotkanie i naukowców z różnych regionów Polski zajmujących się na co dzień badaniami z zakresu funkcjonowania populacji zwierząt dzikich oraz zwierząt towarzyszących człowiekowi w różnych aspektach codziennego życia. Główną ideą jaka przyświeca konferencji, jest prezentacja wyników prowadzonych badań i doświadczeń z zakresu opisanej problematyki, jak również wymiana myśli badaczy niejednokrotnie zajmujących się tą samą lub zbliżoną problematyką w różnych częściach kraju. Konferencja będzie również doskonałą okazją do przedyskutowania zakresu dotychczas posiadanej wiedzy dotyczącej poszczególnych problemów związanych ze zwierzętami, zarówno w ujęciu gospodarczym, jak i społecznych, kulturowym oraz prawnym.

Więcej informacji, w tym formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie:

Konferencja: FUNKCJONOWANIE POPULACJI ZWIERZĄT DZIKICH I TOWARZYSZĄCYCH W ZMIENIAJĄCYCH SIĘ UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH I PRAWNYCH
Zobacz