Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Międzynarodowym Kongresie „Szanse nauk o zwierzętach – 70 lat Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki”.

Celem Kongresu jest prezentacja naukowych osiągnięć związanych z naukami o zwierzętach oraz biogospodarką. Szczególną okazją do ich zaprezentowania stwarza obchodzony w 2023 roku jubileusz 70-lecia Wydziału. Zarówno sam Kongres, jak i wydarzenia okołokonferencyjne stworzą szansę nie tylko na szeroką prezentację osiągnięć i dorobku naukowego, ale również nawiązania współpracy naukowej oraz zwiększenie rozpoznawalności naukowo-zawodowej.

Międzynarodowy Kongres „Szanse nauk o zwierzętach 70 lat Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki” odbędzie się w dniach 17 – 19 maja 2023 r. w formie hybrydowej.

Udział w Kongresie zarówno w formie stacjonarnej, jak i online jest dla wszystkich uczestników bezpłatny.

W trakcie Kongresu przewidziane są sesje posterowe. Osoby uczestniczące oraz prezentujące postery otrzymają certyfikat. Istnieje również możliwość opublikowania rozdziału w monografii. Punktacja rozdziału w monografii (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) zgodnie z Komunikatem MEiN wynosi 20 pkt.

W celu upowszechnienia zarówno postery, jak i monografia ukażą się w wersji online.

Dziekan
Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Prof. dr hab. Brygida Ślaska

Więcej informacji na stronie Kongresu
Zobacz