WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26Analityka weterynaryjna

« wstecz

 

Ulotka PDF 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu:

 

   

 
Kierunek studiów
 
 
ANALITYKA WETERYNARYJNA
Informacje kontaktowe

 

 

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
Rekrutacja

(uwzględniane przedmioty maturalne lub inny sposób w przypadku studiów II stopnia)

 

Przedmioty maturalne:

Przedmiot obowiązkowy: chemia

Przedmiot do wyboru: biologia lub fizyka z astronomią

Mnożnik dla obu przedmiotów: poziom podstawowy x 1

 : poziom rozszerzony x 2

Forma studiów, czas trwania

 

 

studia stacjonarne (6 semestrów)

studia pierwszego stopnia
Specjalności

 

 

nie dotyczy
Krótka charakterystyka

 

Analityka weterynaryjna jako pierwszy w Polsce profil kształcenia ukierunkowany na praktyczne i teoretyczne pogłębianie wiedzy z zakresu weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej, pozwala na zdobycie umiejętności i wiedzy zwiększających konkurencyjność    w zakresie kompetencji kandydatów ubiegających się o pracę w laboratoriach i pracowniach badawczych oraz badawczo-naukowych o profilu weterynaryjnym i pokrewnym

 

Nasi absolwenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie:
 
  • właściwego i bezpiecznego postępowania z materiałem diagnostycznym kierowanym do badań laboratoryjnych,
  • prawidłowego wykonywania procedur i czynności laboratoryjnych,
  • umiejętności praktycznego wykorzystania specjalistycznej aparatury badawczej w diagnostyce laboratoryjnej
  •  prowadzenia dokumentacji laboratoryjnej w oparciu o pożądaną na rynku pracy i niezbędną w praktyce laboratoryjnej znajomość systemu zarządzania jakością badań

 

Praktyczne wykształcenie

 

 

Program studiów ukierunkowany jest przede wszystkim na wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w rutynowej praktyce laboratoryjnej i poszerzanie zdobytych kompetencji w trakcie praktyk zawodowych odbywanych przez naszych studentów w laboratoriach diagnostycznych i naukowo-badawczych, między innymi w laboratoriach urzędowych, np. Zakładach Higieny Weterynaryjnej lub laboratoriach i pracowniach diagnostycznych w sektorze prywatnym, które stanowią przyszłe, potencjalne miejsca pracy absolwentów.