Zespół projektowy

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira – kierownik projektu
Dr hab. Michał Świeca, prof. UP – wykonawca
Dr Magdalena Sozoniuk – wykonawca
Dr inż. Anna Krawczuk – wykonawca

University of South Bohemia in České Budějovice

Ing. Andrea Bohatá, Ph.D. – koordynator projektu na Uniwersytecie
doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D. – wykonawca
Doc dr hab. Agnieszka Szparaga – wykonawca
doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D. – wykonawca

Slovak University of Agriculture in Nitra

Prof. Ing. Pavol Findura, PhD. – koordynator projektu na Uniwersytecie
PhD Miroslav Pristavka – wykonawca
Ing. Zuzana Bajusová, PhD – wykonawca

Universidad del Salvador

Ing. Agr. Prof. PhD María Cecilia Pérez Pizá – koordynator projektu na Uniwersytecie