Project team

University of Life Sciences in Lublin

Prof. Sławomir Kocira – project manager
Michał Świeca, PhD, Assoc. Professor  – wykonawca
Magdalena Sozoniuk, PhD – wykonawca
Anna Krawczuk, EngD – wykonawca

University of South Bohemia in České Budějovice

Ing. Andrea Bohatá, PhD – University’s project coordinator
doc. RNDr. Petr Bartoš, PhD – wykonawca
Doc dr hab. Agnieszka Szparaga – wykonawca
doc. Ing. Jan Bárta, PhD – wykonawca

Slovak University of Agriculture in Nitra

Prof. Ing. Pavol Findura, PhD – University’s project coordinator
PhD Miroslav Pristavka – wykonawca
Ing. Zuzana Bajusová, PhD – wykonawca

Universidad del Salvador

Ing. Agr. Prof. PhD María Cecilia Pérez Pizá – University’s project coordinator