I Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa

Żywienie dla zdrowia

Streszczenia wykładów plenarnych i komunikatów naukowych (komunikaty ustne i postery) będą opublikowane w materiałach konferencyjnych w wersji elektronicznej. Jedno zgłoszenie upoważnia do prezentacji jednego komunikatu naukowego.

Streszczenia komunikatów naukowych należy przesyłać do 25.08.2024 r. na adres e-mail:

Komisja powołana przez Organizatorów Konferencji, spośród nadesłanych streszczeń zakwalifikuje uczestników do wystąpień ustnych. Organizatorzy Konferencji powiadomią uczestników o wynikach kwalifikacji do 30.09.2024 r.

Streszczenie prosimy sformatować zgodnie z formularzem wzorcowym:  (plik)

Przydatne informacje dotyczące abstraktów:

  • tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
  • długość jednego abstraktu to 2500 do 5000 znaków ze spacjami,
  • abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,

Wystąpienia

Uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych oraz posterów (w formie plakatów). Tematyka wystąpień i posterów musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Konferencji. Wystąpienia i postery mogą być przygotowane na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym. Nadesłane przez uczestników streszczenia wystąpień ustnych będą oceniane w trzech kategoriach: student, doktorant, pracownik naukowy. Spośród nadesłanych streszczeń Komisja powołana przez Organizatorów Konferencji zakwalifikuje zgłoszone tematy do wystąpień ustnych. W trakcie Konferencji Komisja powołana przez Organizatorów przyzna nagrody autorom trzech najlepszych wystąpień w każdej z kategorii (student, doktorant, pracownik naukowy).

Komunikaty ustne: czas wystąpienia: doniesienie – 10 minut, prezentację należy przygotować w programie Microsoft PowerPoint (plik *.ppt/pptx) lub Adobe Acrobat Reader (plik *.pdf)

Sesja posterowa: Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do wydrukowania i przyniesienia posteru w dniu Konferencji. Poster powinien mieć format: A1 w pionie (84,1 cm x 59,4 cm). Postery będą prezentowane podczas I przerwy kawowej.  Komisja powołana przez Organizatorów przyzna nagrody autorom trzech najlepszych posterów.

Wytyczne do streszczeń - DO POBRANIA docx
Zobacz

logo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II – Wsparcie Konferencji Naukowych”.