I Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa

Żywienie dla zdrowia

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zgłoszenia oraz wniesienie opłaty konferencyjnej w terminach wskazanych przez organizatorów.

Opłata za udział w Konferencji w dniu 25.10.2024 obejmuje: udział w Konferencji, certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz obiad.

Opłata za udział w warsztatach szkoleniowych w dniu 26.10.2024 obejmuje: udział w szkoleniu, możliwość napisania testu wiedzy, uzyskanie certyfiktatu ukończenia szkolenia “Dietoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych”, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz obiad.

Opłata dokonana do 30 czerwca 2024 r. za uczestnictwo w konferencji w dniu 25.10.2024 wynosi 60 zł (jedno zgłoszenie), za uczestnictwo w konferencji i udział w warsztatach szkoleniowych  25-26.10.2024  wynosi 160 zł (jedno zgłoszenie).

Opłata dokonana od 1 lipca do 15 października 2024 r. za uczestnictwo w konferencji w dniu 25.10.2024 wynosi 100 zł (jedno zgłoszenie), za uczestnictwo w konferencji i udział w warsztatach szkoleniowych 25-26.10.2024 wynosi 190 zł (jedno zgłoszenie).

Uwaga: Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszenia i wniesienia opłaty.

 

Opłaty: Wpłat należy dokonywać przelewem na konto na konto 

Uniwersytet  Przyrodniczy w Lublinie

Akademicka 13, 20-950 Lublin

Bank PKO SA  nr  rachunku  26 1240 5497 1111 0011 3333 1849 

W tytule przelewu, w celu identyfikacji wpłaty należy podać: Żywienie dla zdrowia oraz imię i nazwisko uczestnika (np. Żywienie dla zdrowia Jan Kowalski).

Po dokonaniu opłaty konferencyjnej uczestnik zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia przelewu do Organizatorów Konferencji na adres e-mail: i opisania w temacie maila: Nazwisko i imię, opłata konferencyjna

O wysokości opłaty rejestracyjnej decyduje data wpłaty, a nie data dokonania zgłoszenia.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

 


logo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II – Wsparcie Konferencji Naukowych”.