I Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa

Żywienie dla zdrowia

I Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa
„Żywienie dla zdrowia”

Komitet Naukowy:

Przewodnicząca:

Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska; SGGW Warszawa

Członkowie:

Prof. dr hab. Paweł Glibowski; Uniwersytet Przyrodniczy Lublin

Dr hab. Anna Harton; SGGW Warszawa

Dr Katarzyna Iłowiecka, prof. uczelni; Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr inż. Małgorzata Jackowska dietetyk

Dr hab. n. o zdr. Marek Kardas; Śląski Uniwersytet Medyczny w 
Katowicach

Dr hab.  n. farm. Wojciech Koch, prof. uczelni; Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. n. o zdr. Małgorzata Kostecka; Uniwersytet Przyrodniczy Lublin

Dr Katarzyna Kowalcze; dietetyk kliniczny; Uniwersytet w Siedlcach

Dr hab. Agnieszka Kozioł-Kozakowska; UJ Collegium Medicum Kraków

Dr inż. Justyna Libera Uniwersytet Przyrodniczy Lublin

Dr Marzena Pabich; Uniwersytet Przyrodniczy Lublin

Mgr Karolina Jachimowicz-Rogowska; Uniwersytet Przyrodniczy Lublin

Dr  n. med. Anna Stochel Gaudyn; Gastro-baby Kraków


 

Komitet Organizacyjny:

Przewodnicząca:

dr hab. n. o zdr. Małgorzata Kostecka, prof. UP

Sekretariat:

dr Marzena Pabich

dr Paweł Muszyński

mgr Paulina Kawecka

Członkowie:

dr inż. Justyna Libera

dr inż. Agnieszka Malik

dr Karolina Nowosad

dr Monika Sachadyn-Król

Studenci, członkowie SKN Dietetyków


logo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II – Wsparcie Konferencji Naukowych”.