I Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa

Żywienie dla zdrowia

Ważne daty:

 

do 30 września 2024 – zgłoszenie uczestnictwa poprzez formularz zgłoszeniowy

do 30 września 2024 – wniesienie opłaty konferencyjnej

do 25 sierpnia 2024 – przesłanie zgodnego ze wzorem streszczenia wystąpień ustnych oraz komunikatów naukowych w formie posteru na adres e-mail:

Zgłoszenia nadesłane po 25 sierpnia 2024 będą kwalifikowane tylko jako poster

do 30 września 2024 – powiadomienie uczestników o zakwalifikowaniu referatów do wystąpień ustnych


logo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II – Wsparcie Konferencji Naukowych”.