[ MENU DODATKOWE ]


Starsze ogłoszenia

14.01.2011

Sekcja Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że po dokonaniu podliczenia zgłoszonych potrzeb na odczynniki chemiczne podstawowe i specjalistyczne, szkło laboratoryjne, bibuła filtracyjna i sączki, plastikowy sprzęt laboratoryjny wynika, że zakup wymienionych artykułów będzie możliwy tylko i wyłącznie w formie przetargu nieograniczonego.

W związku z tym prosimy o  złożenie realnych zapotrzebowań na odczynniki specjalistyczne potrzebne w roku 2011./nie dotyczy jednostek które takie zapotrzebowanie złożyły w Sekcji Zaopatrzenia do 30.11.2010r./ ostateczny termin składania zapotrzebowań upływa 12.02.2011.
Jednocześnie informujemy, że zamówione materiały muszą być bezwzględnie odebrane i sfinansowane przez zamawiającego.

Wynikłe potrzeby w trakcie roku będą bilansowane na koniec każdego kwartału a następnie będzie przeprowadzana procedura przetargowa, gdzie okres oczekiwania od momentu ogłoszenia przetargu do otwarcia ofert wynosi 45 dni.

Kanclerz
dr inż. Henryk Bichta


« wstecz