[ MENU DODATKOWE ]


Starsze ogłoszenia

08.11.2010

Sekcja Zaopatrzenia informuje o możliwości składania zapotrzebowań rocznych na 2011 rok na tusze/tonery (tonery.up.lublin.pl).

Terminy składania zapotrzebowań reguluje Zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 22 lutego 2010.

Szczegółowych informacji udziela Sekcja Zaopatrzenia, tel. 81 445 65 55.

Instrukcja składania zapotrzebowań/zamówień na tusze/tonery.
Prosimy o składanie jednego zapotrzebowania/zamówienia zbiorczego z danej jednostki organizacyjnej.
1. Przedstawiciel jednostki składa jedno zbiorcze zapotrzebowanie na tusze/tonery (szacowane zużycie), które po wydrukowaniu powinien dostarczyć do Sekcji Zaopatrzenia, ul. Akademicka 13, p.174 (tel. 81 445 65 55).
Złożenie zapotrzebowania obliguje do złożenia zamówienia.
2. Po wyłonieniu dostawcy tuszy/tonerów w procedurze przetargowej zostaną Państwo poinformowani o konieczności złożenia zamówienia na realizację dostawy zapotrzebowanych tuszy/tonerów.
3. Przedstawiciel jednostki składa zamówienia na zapotrzebowane tusze/tonery, które po wydrukowaniu powinien dostarczyć do Sekcji Zaopatrzenia.
4. Odbiór zamówionych tuszy/tonerów odbywa się w Magazynie Centralnym UP, ul. Akademicka 12a.

 

Jednocześnie informujemy o obowiązku złożenia zapotrzebowań rocznych na dostawy do dnia 30 listopada 2010 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 22 lutego 2010.

 


« wstecz