[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  Zamówienia z dziedziny nauki do 207 tys. euro netto
  OGŁOSZENIA
  dostawa

  2015-02-10Dostawę 2 szt. specjalistycznego zestawu komputerowego dedykowanego do analiz molekularnych dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.AZP/PDN/ZO/1/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-02-10 - Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu w trybie zapytania ofertowego pobierz plik
 • 2015-02-11 - Sprostowanie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pobierz plik
 • 2015-02-24 - Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu pobierz plik