[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2019-03-11Wykonanie termomodernizacji i poprawa efektywności energetycznej budynku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zlokalizowanego przy ulicy Doświadczalnej 50A w Lublinie.AZP/PNO/4/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-03-11 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-04-24 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-03-11 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + zał. 2-7 pobierz plik
 • 2019-03-11 - Załącznik 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-03-19 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2019-03-27 Zawiadomienie - Protokół otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia - grupa kapitałowa pobierz plik
 • 2019-04-10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz plik