[ MENU DODATKOWE ]


     Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
    20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
    tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
    zamowienia@up.lublin.pl

     

    OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
    usługa

    2018-04-04Usługi prowadzenia monitoringów i ocen dotyczących siedlisk gatunków oraz gatunków objętych projektem „Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych” na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 8 częściAZP/PNO/1/2018

    Ogłoszenie

  • 2018-04-04 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
  • Specyfikacja

  • 2018-04-04 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
  • Postępowanie

  • 2018-04-13 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/brak przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
  • 2018-04-30 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. pobierz plik