[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2017-05-19Wykonanie robót remontowo-budowlanych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 częściAZP/PNO/15/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-05-19 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-06-29 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-05-19 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 1 pobierz plik
 • 2017-05-19 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 2 pobierz plik
 • 2017-05-19 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 3 pobierz plik
 • 2017-05-19 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 4 pobierz plik
 • 2017-05-19 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 5 pobierz plik
 • 2017-05-19 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-06-07 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert + wzór oświadcz. dot. grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2017-06-13 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 3 pobierz plik
 • 2017-06-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1, 2, 4, 5 pobierz plik