[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2015-07-09Wykonanie robót remontowo-budowlanych w domu studenckim „Eskulap” przy ul. Langiewicza 12 w LublinieAZP/PN/30/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-07-09 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-07-09 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2015-07-09 - Załącznik nr 1A do siwz - koncepcja pobierz plik
 • 2015-07-09 - Załącznik nr 1B - Szczegółowa specyfikacja techniczna wraz z przedmiarem robót w branży budowlanej pobierz plik
 • 2015-07-09 - Załącznik nr 1C - Szczegółowa specyfikacja techniczna wraz z przedmiarem robót w branży sanitarnej pobierz plik
 • 2015-07-09 - Załącznik nr 1D - Szczegółowa specyfikacja techniczna wraz z przedmiarem robót w branży elektrycznej pobierz plik
 • 2015-07-09 - Załącznik nr 2 - opis zabudów meblowych z wyposażeniem segmentów wraz z tabelami wycen zabudów meblowych i wyposażenia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-07-17 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2015-07-17 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 2. pobierz plik
 • 2015-07-20 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 3. pobierz plik
 • 2015-08-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. pobierz plik