[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2015-05-08Wykonanie remontu 10 kuchni (I-X piętro) w domu studenckim Manhattan przy ul. Dobrzańskiego 33 w LublinieAZP/PN/24/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-05-08 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-05-08 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2015-05-08 - Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (przedmiary, specyfikacja techniczna) pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-06-02 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik