[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2014-08-29Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy istniejącego parkingu dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Głębokiej 30AZP/PN/26/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-08-29 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2014-10-06 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-08-29 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2014-08-29 - zał. 11.1 pobierz plik
 • 2014-08-29 - zał. 11.2 pobierz plik
 • 2014-08-29 - zał. 11.3 pobierz plik
 • 2014-08-29 - zał. 11.4 pobierz plik
 • 2014-08-29 - zał. 11.5 pobierz plik
 • 2014-08-29 - zał. 11.6 pobierz plik
 • 2014-08-29 - zał. 11.7 pobierz plik
 • 2014-08-29 - zał. 11.8 pobierz plik
 • 2014-08-29 - zał.10 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-09-22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik