BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferujemy...

Wieprzowina na talerzu

1. Nazwa Jednostki: Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej

 

2. Temat projektu: Wieprzowina na talerzu

 

3. Autor(rzy) projektu:

Kinga Kropiwiec-Domańska, Marek Babicz

  • Osoba odpowiedzialna : Kinga Kropiwiec-Domańska, mgr inż., 508706109, e-mail: kingakropiwiec@gmail.com
  • Wykonawca : mgr inż. Kinga Kropiwiec-Domańska

 

4. Opis projektu:

Projekt ma na celu zapoznania odbiorców z aktualną wartością odżywczą oraz jakością wieprzowiny. W aspekcie bezpieczeństwa żywności wykład będzie składał się z elementów od tzw. "fermy do widelca" dlatego będzie łączył wiedzę z wielu dziedzin nauki m.in. zootechniki, technologii żywności oraz dietetyki. Słuchaczom przedstawione zostaną: czynniki wpływające, na jakość wieprzowiny (ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji rasowych i możliwości modyfikacji za pomocą żywienia) oraz metody oceny jakości; zagrożenia na etapie przetwórstwa mięsa oraz produkcji wędlin jak również fakty i mity odnośnie zdrowotnych aspektów spożycia wieprzowiny. Ponadto w celu zwiększenia świadomości konsumenckiej wykład może być rozszerzony o ocenę sensoryczną wybranych rodzajów wędlin.

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:

Szkoły rolnicze, licea ogólnokształcące, gimnazja

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, czas trwania: 90 min.

 

7. Forma realizacji projektu:

Wykład z prezentacją multimedialną oraz dyskusją, degustacja konsumencka wędlin

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):

35 osób

« wstecz