BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferujemy...

Ptaki i owady– kto kogo zjada i dlaczego?

1. Nazwa Jednostki: Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa

 

2. Temat projektu: Ptaki i owady– kto kogo zjada i dlaczego?

 

3. Autor(rzy) projektu (imię, nazwisko, stopień naukowy, tel. adres e-mail):

  • Osoba odpowiedzialna: Grzegorz Grzywaczewski, dr, 81 4456770, e-mail: grzegorz.grzywaczewski@up.lublin.pl
  • Wykonawca: dr Grzegorz Grzywaczewski, dr Radosław Ścibior

 

4. Opis projektu:

Tematem projektu jest aspekt interakcji międzygatunkowych pomiędzy wybranymi gatunkami ptaków a owadami. Obejmuje on zagadnienia drapieżnictwa (ptaki i owady), a także saprofagizmu i pasożytnictwa (owady i ptaki). Przedstawiona zostanie szczegółowa analiza składu ofiar w pokarmie wybranych gatunków ptaków (wypluwki, kości, elementy chitynowe owadów) oraz sposoby oznaczania ofiar na podstawie resztek pokarmowych.

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:

Biologicznym, ogólnym

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, sale dydaktyczne Katedry, czas realizacji: 45 min.

 

7. Forma realizacji projektu:

Wykład (prezentacja multimedialna)+ dyskusja

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):

Jedna klasa, ok. 30 osób

« wstecz