[ MENU DODATKOWE ]


Wykłady otwarte

 
 


ZAKOŃCZONE / ARCHIVE:

01.12.2016

Koegzystencja zwierząt gospodarskich i roślin w środowisku przyrodniczym

 
 
Prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Katedra Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego

 

zapraszają na wykład otwarty

 

"Koegzystencja zwierząt gospodarskich i roślin w środowisku przyrodniczym"

 
2 grudnia 2017 (piątek)  godz. 12.00 
 
Omówione zostaną następujące zagadnienia:

- zmiany środowiska przyrodniczego w przestrzeni czasowej

- wpływ zwierząt gospodarskich w środowisku przyrodniczym na

 

a)  strukturę ekologiczna krajobrazu

b)  systemy glebowe

c)  systemy florystyczne

d)  zróżnicowanie ilościowe i jakościowe ptaków wolnożyjących  - czynna ochrona środowiska

a)  wymiar ekonomiczny

b)  wymiar ekologiczny

c)  wymiar społeczny

d)  aspekty ekonomiczne i organizacyjne

- produkcyjne i fizjologiczne reakcje organizmu zwierząt utrzymywanych w systemie   otwartym

- prozdrowotne walory produktów żywnościowych od zwierząt utrzymywanych w systemie chowu otwartego

 

 

 

 

« wstecz