[ MENU DODATKOWE ]


Konferencje i wydarzenia

 
 


ZAKOŃCZONE / ARCHIVE:

23.04.2013

Lublin

 

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt uprzejmie informują, że w dniu 23 kwietnia br. organizują X Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych nt. „Środowisko – Zwierzę – Produkt”, z okazji 60-lecia Wydziału.


Obrady będą się odbywać w następujących sekcjach:
A/ biologii i hodowli zwierząt (referaty maks. 10 min. lub postery o wym. 70/90 cm)
B/ ochrony środowiska (referaty maks. 10 min. lub postery o wym. 70/90 cm)


Zgłoszenia wraz z formą prezentacji (Karta zgłoszenia X MSSKN   ) i streszczenia prac nie przekraczające 2 stron maszynopisu (w formie pliku edytora Word 97/2000/2002Xp, czcionka Times New Roman 12, marginesy 2,5 cm z każdej strony) należy przesłać pocztą elektroniczną (e-mail: PIETRZAKS@interia.pl) lub zwykłą pocztą wraz z dyskietką w terminie do 15 marca br na adres:

Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt,

ul. Akademicka 13,

20-950 Lublin.


Opłata konferencyjna 250 PLN – nie dotyczy uczestników z UP w Lublinie (obejmuje materiały konferencyjne, obiad i kolację w dniu konferencji, 1 nocleg w DS) powinna być dokonana do dnia 20 marca br na konto:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bank PKO SA O/Lublin
55 1240 5497 1111 0000 5011 6807
z dopiskiem X Międzynarodowe Seminarium SKN

 

Serdecznie zapraszamy

 

          Opiekun Koła                                                Dziekan

Prof. dr hab. Sławomir Pietrzak                   Prof. dr hab. Eugeniusz Grela
 

« wstecz