[ MENU DODATKOWE ]


Konferencje i wydarzenia

 
 


ZAKOŃCZONE / ARCHIVE:

18.10.2012

Zwierzyniec – Biały Słup

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,  oraz Roztoczański Park Narodowyserdecznie zapraszają na
WARSZTATY PRZYRODNICZE

pt. „Czynna ochrona przyrody z wykorzystaniem rodzimych ras owiec”

Warsztaty odbędą się  w dniach 18-19 października 2012 roku w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Dydaktycznym Zwierzyniec–Biały Słup

Patronat Honorowy:
J.M. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

[ PROGRAM ]Tematyka Warsztatów obejmie zagadnienia dotyczące skali i kierunków zmian zachodzących w zasięgu i strukturze przestrzennej wybranych typów siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w warunkach wtórnej sukcesji roślinnej i wprowadzenia ekstensywnego wypasu rodzimej rasy owiec utrzymywanych w ramach ochrony bioróżnorodności zwierząt gospodarskich. W trakcie obrad przedstawione zostaną m.in. wyniki badań, prowadzonych we wspomnianych siedliskach, dotyczące:  zmian systemów glebowych, składu florystycznego zbiorowisk roślinnych oraz struktury ekologicznej krajobrazu,  produkcyjnej i fizjologicznej reakcji organizmu owiec utrzymywanych w systemie otwartym, zróżnicowania ilościowego i jakościowego ptaków wolnożyjących, ekonomicznych i organizacyjnych aspektów czynnej ochrony przyrody. 


Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w terminie do 5 października 2012 na adres:


Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Katedra Hodowlii Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego
Ul Akademicka 13, 20-950 Lublin
Tel/Fax: 814456873
email: katarzyna.wiercinska@up.lublin.plKoszty udziału w Warsztatach wynoszą: 150 zł
koszty obejmują:  materiały, wyżywienie w trakcie warsztatów, oraz przejazd na trasie Lublin-Zwierzyniec-Lublin

Wpłaty za udział w Forum prosimy dokonywać w na konto:  5512 4054 97 1111 0000 5011 6807 PKO S.A. z dopiskiem „Warsztaty w Zwierzyńcu”  oraz podaniem imienia i nazwiska osoby wpłacającej

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu organizatorów
prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki
 

« wstecz