[ MENU DODATKOWE ]


Konferencje i wydarzenia

 
 


ZAKOŃCZONE / ARCHIVE:

18.10.2012

Lublin

 II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

 Lubelskie Towarzystwo Wspierania  Nauk Farmaceutycznych

Ogród Botaniczny 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
i
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
 
Pod honorowym patronatem:
 
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 
Zapraszają na
 
II Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową
 
„Roślina – źródło materiału badawczego”
”Plant – the source of research material”
 Lublin, 18 - 20. 10. 2012 r.
Pałac Czartoryskich, Pl. Litewski 2 
 
WSPÓŁORGANIZATORZY KONFERENCJI:
 
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Katedra Chemii, Zakład Chemii Analitycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Katedra Chemii, Zakład Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Zakład Fizjologii Roślin Instytutu Biologii i Biochemii
UMCS w Lublinie
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Lubelskie Towarzystwo Naukowe
Komisja Nauk Medycznych Oddziału PAN w Lublinie
 Polskie Towarzystwo Botaniczne Odział Lubelski
 
[więcej]
Formularz zgłoszenia ]

« wstecz