[ MENU DODATKOWE ]


Konferencje i wydarzenia

 
 


ZAKOŃCZONE / ARCHIVE:

16.10.2013

Lublin, 16-19 października 2013

Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
 
Pod honorowym patronatem:
 
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. Stanisława Michałowskiego
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Andrzeja Dropa
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. Mariana Wesołowskiego
 
Zapraszają na III Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową
„Roślina – źródło materiału badawczego”
‘Plant – the source of research material’
 
16 – 18 października 2013r., Lublin
Centrum Konferencyjne Hotelu Victoria
 
WSPÓŁORGANIZATORZY KONFERENCJI:
 
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Katedra Chemii, Zakład Chemii Analitycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Zakład Fizjologii Roślin Instytutu Biologii i Biochemii UMCS w Lublinie 
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Lubelskie Towarzystwo Naukowe
Komisja Nauk Medycznych Oddziału PAN w Lublinie
Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce
Polskie Towarzystwo Botaniczne Odział Lubelski
 
[KOMUNIKAT I] [FIRST ANNOUNCEMENT]
[FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY] [REGISTRATION]

« wstecz