[ MENU DODATKOWE ]


Konferencje i wydarzenia

 
 


ZAKOŃCZONE / ARCHIVE:

11.09.2013

Lublin, KUL

 

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
KATEDRA ZOOLOGII I EKOLOGII
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
KATEDRA INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA
ŚRODOWISKA I GEODEZJI
KATEDRA ENERGETYKI I POJAZDÓW

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
ZAKŁAD HYDROLOGII
UNIWERSYTET ROLNICZY
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
KATEDRA INŻYNIERII SANITARNEJ I GOSPODARKI WODNEJ
KOMISJA TECHNICZNEJ INFRASTRUKTURY WSI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK ODDZ. W KRAKOWIE
KOMITET MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA ROLNICZEGO PAN W WARSZAWIE
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY
POLSKIE TOWARZYSTWO HYDROBIOLOGICZNE
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE
zapraszają na
Konferencję Naukowo-Techniczną
EKOLOGICZNE I INŻYNIERYJNE ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA
NA TERENACH CHRONIONYCH I CENNYCH KRAJOBRAZOWO

pod honorowym patronatem
JM Rektora ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego
11-13 września 2013 r.
Lublin – Roztoczański Park Narodowy

 

« wstecz