[ MENU DODATKOWE ]


Konferencje i wydarzenia

 
 


ZAKOŃCZONE / ARCHIVE:

09.10.2014

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ENERGIA I ŚRODOWISKO Produkcja – Logistyka – Zarządzanie”.

Miejsce: Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie.

więcej »

22.09.2014

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków. Osiągnięcia i sukcesy.

Spała 22.09-23.09.2014 r. Hotel Mościcki****

więcej »

22.09.2014

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego - 25-lecie Wolności KULTUROWA I CYWILIZACYJNA TOŻSAMOŚĆ POLAKÓW - OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY

więcej »

19.09.2014

70-lecie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

"Current Approaches to Health and Diseases in Animals and Humans” "Aktualne aspekty zdrowia i chorób u zwierząt i ludzi” Fiat secundum artem.

więcej »

16.09.2014

XXI Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXI Kongresie Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, który odbędzie się w Lublinie w dniach 16-18 września 2014 roku w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

więcej »

12.09.2014

Konferencja pt. "Innowacyjność i nowoczesność w nauczaniu języków obcych"

23 Międzynarodowa Konferencja IATEFL Poland LUBLIN 12-14 IX 2014

więcej »

08.09.2014

XXVI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie

autor: biologia

XXVI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie Polskiego Oddziału World's Poultry Science Association

więcej »

01.09.2014

Szkolenie pt.:„Zarządzanie procesem dydaktycznym w aspekcie nowelizacji ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”

więcej »

27.06.2014

Czy odpad może być produktem użytecznym?

1 lipca 2014 r., sala 101, budynek AGRO II, ul. Akademicka 15, Lublin.

więcej »

12.06.2014

Konferencja "Współczesne trendy w uprawie i żywieniu roślin ogrodniczych"

XV Zjazd Katedr Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych Lublin-Susiec 12-13 czerwca 2014 r.

więcej »

03.06.2014

XX Konferencja Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych

więcej »

30.05.2014

Noc Uniwersytetów 2014

Zapraszamy na „Noc Uniwersytetów" - wydarzenie popularyzujące naukę i integrujące środowisko akademickie Lubelszczyzny.

więcej »

23.05.2014

Obchody 50-lecia Sekcji Żeglarskiej "Antares"

więcej »

10.05.2014

10 lat Polski w Unii Europejskiej

W całej Polsce w dniach od 1 do 11 maja br.

więcej »

24.04.2014

Konferencja pt. "Chmiel i jagnięcina promocją Lubelszczyzny"

Uniwersytet Przyrodniczy, sala 301 Agro II, ul. Akademicka 15, w Lublinie

więcej »

14.04.2014

XII Konferencja Naukowa Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pt. "Problemy technologii produkcji roślinnej, zwierzęcej i żywności"

14-15 kwietnia 2014, godz. 9.00, Sala Konferencyjna Agro II, UP w Lublinie

więcej »