[ MENU DODATKOWE ]


Konferencje i wydarzenia

 
 


ZAKOŃCZONE / ARCHIVE:

21.01.2015

Konferencja dotycząca Kreowania programu kształcenia i planu studiów na kierunku Towaroznawstwo

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii

oraz Rada Programowa ds. Kierunku

TOWAROZNAWSTWO

 

Zapraszają

na konferencję dotyczącą

Kreowania programu kształcenia
i planu studiów na kierunku Towaroznawstwo

 

Miejsce konferencji:

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

ul. Akademicka 15 (sala konferencyjna 14/15) Agro II

 

*****

 

Termin konferencji: 21 stycznia 2015 rok 

   

PROGRAM KONFERENCJI

11.30 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

11.40 Prezentacja celu i programu kształcenia na kierunku Towaroznawstwo

11.55 Informacja o udziale studentów w programach międzynarodowych

12.05 Prezentacja studentów z Kola Naukowego Towaroznawców

12.15 informacja dotycząca poza dydaktycznej działalności studentów UP w Lublinie

12.25 Wypowiedzi gości

12.30 Przerwa, wystawa prac studenckich

12.45 Spotkanie ze studentami

Tematyka spotkania:

·  efekty kształcenia

·  sylwetka absolwenta

·  zasady dyplomowania i prezentacja przykładowych propozycji tematów prac inżynierskich

·  opinie studentów dotyczące programu i planu studiów na kierunku Towaroznawstwo

13.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

DZIEKAN WYDZIAŁU

AGROBIOINŻYNIERII

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

 

Przewodnicząca Rady Programowej

kierunku TOWAROZNAWSTWO

Prof. dr hab. Barbara Sawicka

« wstecz