[ MENU DODATKOWE ]


Konferencje i wydarzenia

 
 


ZAKOŃCZONE / ARCHIVE:

15.11.2014

Seminarium nt. aktualnych zagadnień w nauczaniu j. rosyjskiego

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zespół lektorów języka rosyjskiego


wraz z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego, Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury w Warszawie, Światową Organizacją Wykładowców Języka Rosyjskiego oraz Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód
 

zaprasza na
SEMINARIUM
„Aktualne zagadnienia nauczania języka rosyjskiego

jako języka obcego w polskich szkołach i uczelniach wyższych”
które odbędzie się
15 listopada 2014 r.

W programie seminarium poruszane będą zagadnienia związane z wyzwaniami nauki języka rosyjskiego, wśród nich np. „Język Internetu jako cecha współczesnej komunikacji – wpływ Internetu na język potoczny” czy też wykorzystanie poezji w nauczaniu.
 

 

***
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ
В ПОЛЬСКИХ ШКОЛАХ И ВУЗАХ
09.30-10.00    Регистрация участников
10.00-10.15    Открытие семинара
10.15-10.30    Презентация: «Программа продвижения русского языка и образования на русском, реализуемой Министерством Образования России»
Доцент Синелева А.В. (Нижегородский государственный университет, Россия)
10.30-11.30    Лекция-презентация: «Русская грамматика в школе и вузе»
Доцент Синелева А.В. (Нижегородский государственный университет, Россия)
Ассистент Савенкова А.Д. (Нижегородский государственный университет, Россия)
11.30-12.00    Перерыв на чашечку кофе
12.00-12.45    Мастер-класс: «Поэзия и песни в обучении РКИ»
Доцент Синелева А.В. (Нижегородский государственный университет, Россия)
12.45-13.30    Открытый урок: «Система упражнений по обучению письменной речи в учебниках РКИ»
Ассистент Савенкова А.Д. (Нижегородский государственный университет, Россия)
13.30-14.00    Перерыв на обед
14.00-15.00    Лекция-презентация: «Фонетика на уроках РКИ применительно к польской языковой среде»
Доцент Синелева А.В. (Нижегородский государственный университет, Россия)
15.00-15.45    Мастер-класс: «Использование аудиовизуальных средств и материалов на уроках РКИ»
Ассистент Савенкова А.Д. (Нижегородский государственный университет, Россия)
15.45-16.30    Лекция-презентация: «Язык интернета как характерная черта современного коммуникативного поведения. Влияние языка интернета на разговорную речь.»
Доцент Синелева А.В. (Нижегородский государственный университет, Россия)
Ассистент Савенкова А.Д. (Нижегородский государственный университет, Россия)
16.30-17.00    Вручение сертификатов участникам семинара  

« wstecz