[ MENU DODATKOWE ]


Konferencje i wydarzenia

 
 


ZAKOŃCZONE / ARCHIVE:

26.11.2015

Wykład popularno-naukowy "Piękno polskich pól"

więcej »

25.11.2015

Konferencja poświęcona kreowaniu programu kształcenia i planu studiów na kierunku gospodarka przestrzenna, studia pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

więcej »

25.11.2015

IV Konferencja „Doskonalenie jakości kształcenia na kierunku inżynieria środowiska”

więcej »

23.11.2015

II Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Młodzi Naukowcy w Polsce

więcej »

14.11.2015

I Konferencja Naukowa Enzymos - „Enzymy w nauce i przemyśle”

więcej »

22.10.2015

Konferencja naukowa: Herbaria i zielarstwo

więcej »

15.10.2015

„Innowacyjne technologie w gospodarce wodnej i wodno-ściekowej”,

Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna

więcej »

23.09.2015

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Inżynieria rolnicza w ochronie i kształtowaniu środowiska”

45-lecie Wydziału WIP

więcej »

19.09.2015

Dni Trzech Kultur w Medycynie. Usługi i turystyka zdrowotna.

więcej »

14.09.2015

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

- Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – przyroda w kreacjach: artystycznych, naukowych, turystycznych i technicznych. Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 września 2015 r.w Spale

więcej »

07.09.2015

IWA 15th International Conference Wetland Systems for Water Pollution Control

więcej »

04.09.2015

Współczesne problemy patologii i terapii zwierząt

Miejsce: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt, ul. Głęboka 30, Lublin

więcej »

29.06.2015

Zjazd Katedr Jednoimiennych

Lublin 29-30 czerwca 2015

więcej »

29.06.2015

10-lecie Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii

   

więcej »

25.06.2015

XLII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN „Żywność-Zdrowie-Przyszłość”

10-Lecie Wydziału NOŻiB

więcej »

18.06.2015

Miedzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: "Ogrodnictwo w kształtowaniu jakości życia"

45-lecie Wydziału OiAK

więcej »

28.05.2015

Projekt: PWP Polak Węgier Dwa Bratanki - Adaptacja Rozwiązań Węgierskich w Kształceniu Kadr Branży Turystycznej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

więcej »

27.05.2015

Międzynarodowa Konferencja Jakość Usług Turystycznych Promujących Zdrowy Styl Życia

więcej »

24.05.2015

EWAC-EUCARPIA Cereals Section International Conference

Official EWAC website: http://www.ewac.eu/meetings.htm

więcej »